Laboratorija firme ELGRA VISION DOO počela je sa radom u avgustu 2006. godine, kad je osnovana i sama firma. Laboratorija se nalazi u okviru poslovnog kompleksa firme u Ugrinovcima, na adresi Srete Zorkića 16. Tokom 2010. i 2011. godine završeno je opremanje Laboratorije. Tada je sistem rada i poslovanja Laboratorija uskladila sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Laboratorija, kao posebna organizaciona celina, ima sve prerogative nepristrasnosti i nezavisnosti u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i dokumentima sistema menadžmenta.

Laboratorija se bavi merenjem i ispitivanjem parametara električnih instalacija i opreme. Usluge Laboratorije u domenu merenja i ispitivanja su internog karaktera u sklopu izgradnje, remonta i revizije električnih instalacija i opreme. Pored toga ona pruža i sledeće usluge eksternog karaktera:

 • Otpor izolacije TT i EN kablova, transformatora, elektromotora, generatora i drugih uređaja naponima od 50V do 5000V;
 • Otpor strujne petlje i struju kratkog spoja;
 • Ispitivanje FID sklopki;
 • Ispitivanje zbijenosti tla;
 • Ispitivanje otpora uzemljenja;
 • Ispitivanje gromobranskih spusteva;
 • Ispitivanje povezanosti metalnih masa;
 • Merenje malih otpora mikroommetrom, kao što su namotaji transformatora;
 • Ispitivanje dielektrične probojnosti ulja transformatora;
 • Ispitivanje izolacionih tepiha, rukavica, čizama i ostale opreme;
 • Ispitivanje prekostrujne zaštite na prekidačima;
 • Ispitivanje pada napona na kontaktima prekidača;
 • Ispitivanje jačine osvetljaja;
 • Ispitivanje zagrejanosti bezkontaktnim termometrom;
 • Ispitivanje zagrejanosti spojeva termovizijskom kamerom.

Merna oprema laboratorije:

 • Analizator kvaliteta električne mreže
 • Digitalni multimetar
 • Indikator napona do 36000 v dvopolni
 • Indikator napona do 36000 v jednopolni
 • Instrument za mikrolociranje kvara na kablu
 • Megaommetar
 • Merač elektromagnetnog zračenja
 • Merač jačine zvuka
 • Merač osvetljaja
 • Merač otpora gromobranskih spustova
 • Merač otpornosti uzemljenja
 • Merač statičkog elektriciteta
 • Mikroommetar
 • Prenosivi sistem za lociranje kvara na kablovima
 • Sistem za lociranje podzemnih instalacija
 • Termovizijska kamera
 • Uređaj za ispitivanje dielektrične čvrstoće trafo ulja i zaštitne elektroizolacione opreme
 • Uređaj za ispitivanje električnih instalacija
 • Uređaj za merenje struje
 • Uređaj za merenje zbijenosti tla
 • Uređaj za sekundarno ispitivanje relejne zaštite
 • Visokonaponske izolacione rukavice kat. Rc klasa 2