Misiju organizacije ELGRA VISION d.o.o. čine odgovorno poslovanje u oblasti elektroenergetike i vazduhoplovne tehnike, stalna briga o zadovoljstvu korisnika i nastojanje da plasira vrhunske svetske i domaće proizvode na domaćem tlu, naročito zahvaljući projektovanju, ugradnji i održavanju opreme za svetlosno obeležavanje aerodroma i helidroma.

Stalno nastojanje preduzeća da, uz poštovanje načela ekonomičnosti, efikasnosti, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti životne sredine u svim segmentima svog poslovanja, ostvaruje visok i kontinuirani kvalitet tokom obavljanja svih vrsta poslova, a uz neprekidnu brigu o bezbednosti informacija i sprečavanje mita i koruptivnih delovanja.