ELGRA VISION D.O.O. – BEOGRAD svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na kvalitetu proizvoda i usluga, energetskoj efikasnosti, zaštiti, bezbednosti i ispunjavanju zahteva relevantnih međunarodnih standarda. Vrhunski kvalitet usluga i proizvoda, kao i zaštita životne sredine i zdravlja, energetska efikasnost, bezbednost informacija, laboratorijska ispitivanja, kontrolisanja i menadžment protiv mita je odlika svih naših poslovnih i proizvodnih procesa i aktivnosti. Principi ove politike su:

 1. Stalno praćenje i potpuna primena zakonskih propisa i normativa iz poslovne delatnosti ELGRA VISION D.O.O. – BEOGRAD i zahteva relevantnih standarda implementiranih integrisanih sistema menadžmenta;
 2. Dobra interna i eksterna komunikacija sa ciljem stvaranja, održavanja i jačanja dobrih poslovnih veza;
 3. Planiranja i realizacije svih aktivnosti izvode se uz stalno praćenje i unapređenje kvaliteta pruženih usluga i isporučenih proizvoda, kako bi u potpunosti ispunjavali ugovorene zahteve klijenta, uz identifikaciju rizika radi eliminisanja opasnosti koje mogu imati negativan uticaj na poslovanje i uz potpunu primenu ove Politike. Na taj način realizacija postavljenih ciljeva kvaliteta i bezbednosti, kao i energetskih ciljeva obavlja se po dokumentima i dokumentovanim informacijama integrisanog sistema upravljanja;
 4. Stalno unapređenje organizacione efikasnosti zasnovano na liderstvu i posvećenosti najvišeg rukovodstva, obezbeđivanju resursa neophodnih za održavanje i unapređenje integrisanog sistema kao i odgovornosti zaposlenih na svim funkcijama za poslove koje obavljaju, bez mogućnosti prenošenja te odgovornosti na drugog;
 5. Zaštita životne sredine kroz očuvanje okoline poslovnog i radnog prostora, uključujući prevenciju zagađenja, racionalno korišćenje prirodnih resursa, materijala i energije, ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda i ambalaže kad god je to moguće;
 6. Puna podrška i pun doprinos saradnji sa okruženjem i lokalnom samoupravom u cilju unapređenja zaštite životne sredine;
 7. Zaštita bezbednosti i zdravlja na radu u cilju sprečavanja povreda, kroz obuke i usavršavanje zaposlenih, uz stalne konsultacije sa njima i primenu svih mera, propisa i sredstava neposredne zaštite zaposlenih odnosno svih prisutnih u našem radnom ambijentu;
 8. Stalna obuka i usavršavanje svih zaposlenih u cilju dostizanja nove kulture kvaliteta i svesti o značaju racionalne upotrebe energije i očuvanja životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu;
 9. Posvećenost stalnom poboljšanju energetskih performansi i EnMS;
 10. Podrška nabavci energetski efikasnih proizvoda i usluga koji utiču na energetske performanse i aktivnostima projektovanja koje razmatraju poboljšanje energetskih performansi;
 11. Motivacija svih zaposlenih u cilju bolje saradnje, poverenja i pripadnosti firmi ELGRA VISION D.O.O. – BEOGRAD sa ciljem pružanja maksimalnog stvaralačkog potencijala;
 12. Zaštita informacija potpunom primenom ciljeva kontrola i kontrola, uz postavljanje rizika i radu na njihovom sprečavanju;
 13. Prevencija i sprečavanje eventualnih neusaglašenosti u realizaciji poslovnih procesa u oblasti bezbednosti informacija, kao i sprečavanje svake pojave mita;
 14. Unapređenje kvaliteta isporučioca uspostavljanjem partnerskih odnosa sa njima;
 15. Stalno poboljšanje kvaliteta laboratorijskih ispitivanja i kontrolisanja kvaliteta proizvoda i usluga, primenom najnovijih metoda ispitivanja i merne ispitne opreme;
 16. Stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja smanjenjem troškova rada uz povećanje kvaliteta i bezbednosti.

Sprovođenjem ovih načela u praksi, svi zaposleni u firmi ELGRA VISION D.O.O. – BEOGRAD daju svoj doprinos u doslednoj primeni i održavanju integrisanog sistema obezbeđenja kvaliteta usluga i proizvoda, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, kvaliteta laboratorijskih ispitivanja i kontrolisanja, bezbednošću informacija, energetske efikasnosti i sprečavanjem bilo kakvog oblika mita, a sve u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013, ISO 37001:2016 i ISO 50001:2018.

 

SVI ZAPOSLENI U ORGANIZACIJI ELGRA VISION DOO – BEOGRAD DUŽNI SU DA SE PONAŠAJU U SKLADU SA USVOJENIM NAČELIMA I TAKO DAJU SVOJ DOPRINOS OSTVARENJU ZADATIH CILJEVA.

 

Beograd, septembar 2021.       

 

Miroslav Knežević, direktor