Prilazna svetla CAT I/CAT II/CAT III; svetla praga, ivica, centralne linije, zone dodira i kraja poletno-sletne staze; svetlosni pokazivači ugla prilaženja; svetla ivica i centralnih linija rulnih staza i platformi; svetla upravljivih i neupravljivih Stop prečki i svetala WIG WAG; vertikalne svetleće oznake; reflektorska rasveta platformi i hangara i ostale nenabrojane svetiljke.

Trafostanice; regulatori konstantne struje; odvodnici prenapona; rezervni izvori napajanja (dizelektrični agregati i UPS); kablovska kanalizacija, primarni i sekundarni kablovi serijskih strujnih krugova sa pripadajućim konektorima i izolacionim transformatorima; moduli za individualno upravljive svetiljke sa pripadajućim optičkim i metaličkim kablovima; centralni i decentralizovani sistemi 400 Hz za napajanja aviona na stajankama.

Sistemi za daljinsko upravljanje i monitoring rada sistema svetlosnog obležavanja (SSO), energetike i osvetljenje platformi; sistemi za instrumentalno navođenje; meteorološki sistemi, sistemi daljinske kontrole SSO iz vazduhoplova; sistemi SMGCS (Surface Movement Guidance and Control Systems); 

Radnici firme ELGRA VISION d.o.o. ugrađivali su svetlosnu, energetsku i upravljačko-nadzornu opremu na aerodromima svih kategorija. Posebno treba izdvojiti Aerodrom “Nikola Tesla” u Beogradu kome ugrađena oprema omogućava stalnu otvorenost sve do horizontalne vidljivosti ispod 50 m, dok je vertikalna 0 m.

U uslovima smanjene vidljivosti avionima je, pomoću individualno upravljivih svetiljki i posebnog sistema daljinskog upravljanja i monitoringa, omogućena bezbedna vožnja po rulnim stazama od/do poletno-sletne staze. Za te svrhe kontrolor letenja može da, jednostavnim pritiskom na “taster” na ekranu Radne stanice, pilotu aviona formira odabranu svetlosnu liniju ili da zaustavi njegovo kretanje pomoću Stop prečke.

Stručni kadar firme obučavan je u školskim centrima TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS (Češka Republika), ERNI AGL AG (Švajcarska), CALZAVARA, CLAMPCO SISTEMI (Italija) i NIVATEC-EUROPOLES GmbH (Švajcarska). Stečeno znanje firma je do sada primenila na aerodromima “Nikola Tesla” u Beogradu, “Konstantin Veliki” u Nišu i na aerodromu „Banja Luka“. Zahvaljujući ovim obukama i specijalizaciji stručnjaci firme stoje na raspolaganju klijentima, pri projektovanju i izgradnji.

Pored toga u mogućnosti su da kvalitetno ispitaju i u dogovorenom roku stave u rad sistem svetlosnog obeležavanja na svakom aerodromu. Pored svega navedenog za obeležavanje manevarskih površina koriste se i retroreflektivni markeri. Markeri plave boje tipa EVM-375 koji pilotu pružaju informaciju o širini rulne staze, postavljaju se, prema preporukama ICAO i FAA, kod staza opremljenih svetiljkama centralne linije. U zimskim uslovima, kada svetiljke ivica ili markeri mogu biti pokriveni naslagama snega, postavljaju se posebni markeri crvene boje (snow markers) tipa EVSM–1000.

Pored rada na našem najvećem aerodromu posebno smo ponosni na rad na rekonstrukciji kompletnog sistema svetlosnog obeležavanja severne piste aerodroma Dubai, UAE kao i na stalnu saradnju na mnoštvu projekata sa aerodromom Banja Luka u RS.