Prilazna svetla; svetla površine FATO; svetla površine TLOF; svetlosni bljeskajući farovi visokog intenziteta; svetlosni pokazivači ugla prilaženja; svetla ivica rulnih staza i platformi; svetla za obeležavanje prepreka u vazduhoplovstvu; reflektorska rasveta površine FATO, platformi i hangara; osvetljeni pokazivači smera vetra; ostale nenabrojane svetiljke.

Trafostanice; regulatori konstantne struje; odvodnici prenapona; rezervni izvori napajanja (dizelektrični agregati i UPS); kablovska kanalizacija, primarni i sekundarni kablovi serijskih strujnih krugova sa pripadajućim konektorima i izolacionim transformatorima;

Sistemi za daljinsko upravljanje i monitoring rada SSO, energetike i osvetljenje platformi.

Sistemi za instrumentalno navođenje; meteorološki sistemi, sistemi daljinske kontrole SSO iz helikoptera. U najznačajnije izvedene projekte firme ELGRA VISION d.o.o. svakako spada ugradnja sistema svetlosnog obeležavanja na helidromu smeštenom na krovu hotela “Splendid” u Bećićima. Oprema firme TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS ugrađena je na krov hotela 2007. godine.

Posebno interesantan poduhvat firme bilo je osposobljavanje helidroma hotela “Zlatna truba” u Guči za poletanja i sletanja helikoptera u uslovima smanjene vidljivosti. U skladu sa svojim ambicijama i željom za stalnim napretkom, firma je, donatorski, tokom Sabora u Guči 2009. i 2010. godine, uz pomoć mobilnog helidroma TMH.02 češke firme TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, privremeno osposobila helidrom za noćne letove. Prikolica mobilnog helidroma tipa THM.2 sadrži svu opremu koja je neophodna za sletanje i poletanje helikoptera u uslovima smanjene vidljivosti.

Indentičan sistem ali ovog puta u stalnom radu postavljen je i na helidromu kompanije Helimaster u Dobanovcima koji je u avgustu 2017. godine sertifikovan za noćno letenje.

Posebno smo ponosni na postavljanje stabilnog Sistema na helidrom vojnomedicinske akademije u Beogradu koji smo uradili po sistemu donacije Ministarstvu odbrane Republike Srbije.