Investitor: AD Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd

Još tokom leta 2016. godine počeli su radovi na platformi za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja aviona na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla”. Izgradnjom ove platforme proširene su manevarske, parking i saobraćajne površine a njeno nesmetano funkcionisanje znači održavanje aviona u uslovima veoma niskih temperatura.

Isporukom i ugradnjom opreme firma ELGRA VISION D.O.O. je, kao deo konzorcijuma, učestvovala u radovima na sistemu svetlosnog obeležavanja (SSO) novoizgrađene platforme. Tako je, tokom višemesečnih radova, prvo ugrađena potpuno nova kablovska kanalizacija sa pripadajućim šahtovima, a zatim nove ugradne i nadgradne svetlosne oznake kojima se određuju kretanja aviona po platformi. Pored toga firma je podigla pet stubova visine 25 metara sa reflektorima koji osvetljavaju kompletnu površinu platforme. Svetlima reflektora upravlja se pomoću sistema daljinskog upravljanja koji je takođe ugradila firma ELGRA VISION D.O.O.