Investitor: Grad Beograd

Velika rekonstrukcija 2020. godine koja je za cilj imala vraćanje starog sjaja Karađorđevoj ulici i Savskom keju, obuhvatala je, između ostalog, radove na izgradnji tramvajske kontaktne mreže i energetskih instalacija.

Firma ELGRA VISION D.O.O. bila je zadužena za radove na projektu javnog osvetljenja, zaštiti, izmeštanju i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata, napajanju semaforskih uređaja i na projektu katodne zaštite.