Investitor: Grad Pančevo

Firma ELGRA VISION D.O.O. izvela je do sad brojne radove na izgradnji elektro instalacija sistema javnog osvetljenja kako na autoputevima tako i na osvetljenju gradskih ulica i parkova.

Što se tiče javnog gradskog osvetljenja ističu se posebno radovi na osvetljenju ulica Lava Tolstoja, Mire Marković i Nikole Đurkovića u Pančevu.