Misiju organizacije ELGRA VISION d.o.o. čine odgovorno poslovanje u oblasti elektroenergetike i vazduhoplovne tehnike, stalna briga o zadovoljstvu korisnika i nastojanje da plasira vrhunske svetske i domaće proizvode na domaćem tlu, naročito zahvaljući projektovanju, ugradnji i održavanju opreme za svetlosno obeležavanje aerodroma i helidroma.

Stalno nastojanje preduzeća da, uz poštovanje načela ekonomičnosti, efikasnosti, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti životne sredine u svim segmentima svog poslovanja, ostvaruje visok i kontinuirani kvalitet tokom obavljanja svih vrsta poslova, a uz neprekidnu brigu o bezbednosti informacija i sprečavanje mita i koruptivnih delovanja.

Vizija preduzeća je vodeća pozicija u poslovima iz oblasti elektroenergetike a naročito vazduhoplovne tehnike, kako na teritoriji Republike Srbije tako i u celom regionu. Prepoznatljivost u odnosu na konkurenciju zahvaljujući kvalitetnom radu i partnerskom odnosu sa klijentima i poslovnim saradnicima sve u cilju obostranog zadovoljstva.

Ovaj cilj organizacija se trudi da ostvari visokim kvalitetom proizvoda i usluga, prihvatljivim cenama, poštovanjem ugovorenih rokova, negovanjem partnerskih odnosa sa korisnicima i precizno planiranom strategijom ulaganja, kako u obučavanje zaposlenih, tako i u razvoj i modernizaciju kompletne infrastrukture.

Sve ovo ima za cilj da firma svojim korisnicima ponudi brzu i što kvalitetniju uslugu, u skladu sa svim njihovim zahtevima, a samim tim i da stalno unapređuje sveukupno poslovanje.