MIROSLAV KNEŽEVIĆ
Direktor

SINIŠA RADULOVIĆ
Izvršni direktor
e-mail: sinisa.radulovic@elgra.rs
Mob: 069 297 5001

MARIO KNEŽEVIĆ
Pomoćnik direktora
e-mail: mario.knezevic@elgra.rs
Mob: 063 297 660

STANIMIR NEDIĆ
Izvršni direktor za knjigovodstvo i finansije
e-mail: stanimir.nedic@elgra.rs
Mob: 069 297 5002

DRAGAN SINADINOVIĆ
Rukovodilac održavanja
e-mail: dragan.sinadinovic@elgra.rs 
Mob: 069 297 5022

JELENA KUNDRAT
Direktor marketinga
e-mail: jelena.kundrat@elgra.rs
Mob: 063 297 402

SANJA JEVTIĆ
Administracija
e-mail: sanja.jevtic@elgra.rs
Mob: 063 297 400

SVETLANA TERZIJA
Javne nabavke
e-mail: svetlana.terzija@elgra.rs
Mob: 069 297 5011

ZORAN PAVLIĆEVIĆ
Komercijala
e-mail: zoran.pavlicevic@elgra.rs
Mob: 069 297 5015

DEJAN PETRESKI
Komercijala
e-mail: dejan.petreski@elgra.rs
Mob: 063 297 118

KNJIGOVODSTVO
Knjigovodstveni referent
e-mail: knjigovodstvo@elgra.rs
Mob: 069 297 5035

ĐORĐE KOLAREVIĆ
Rukovodilac laboratorije
e-mail: djordje.kolarevic@elgra.rs 
Mob: 069 297 5299

VLADIMIR MAKSIMOVIĆ
Rukovodilac kontrolnog tela
e-mail: vladimir.maksimovic@elgra.rs
Mob: 069 297 5027

DEJAN DEDIĆ
Rukovodilac projekta
e-mail: dejan.dedic@elgra.rs
Mob: 069 297 5017

ADMIR ZVIZDIĆ
Dežurni električar
Mob: 069 297 5010