MIROSLAV KNEŽEVIĆ
Direktor

 

NENAD STEVANOVIĆ
Izvršni direktor
e-mail: nenad.stevanovic@elgra.rs
Mob: 069 297 5006

 

MARIO KNEŽEVIĆ
Pomoćnik direktora
e-mail: mario.knezevic@elgra.rs
Mob: 063 297 660

 

SINIŠA RADULOVIĆ
Izvršni direktor
e-mail: sinisa.radulovic@elgra.rs
Mob: 069 297 5001

 

STANIMIR NEDIĆ
Rukovodilac finansija
e-mail: stanimir.nedic@elgra.rs
Mob: 069 297 5002

 

DRAGAN SINADINOVIĆ
Rukovodilac održavanja
e-mail: dragan.sinadinovic@elgra.rs 
Mob: 069 297 5022

JELENA KUNDRAT
Direktor marketinga
e-mail: jelena.kundrat@elgra.rs
Mob: 063 297 402

 

SANJA JEVTIĆ
Administracija
e-mail: sanja.jevtic@elgra.rs
Mob: 063 297 400

 

SVETLANA TERZIJA
Javne nabavke
e-mail: svetlana.terzija@elgra.rs
Mob: 069 297 5011

 

ZORAN PAVLIĆEVIĆ
Komercijala
e-mail: zoran.pavlicevic@elgra.rs
Mob: 069 297 5015

 

DEJAN PETRESKI
Komercijala
e-mail: dejan.petreski@elgra.rs
Mob: 063 297 118

ANA BOGDANOVIĆ JOKOVIĆ
Knjigovodstvo
e-mail: knjigovodstvo@elgra.rs
Mob: 069 297 5038

 

ĐORĐE KOLAREVIĆ
Rukovodilac laboratorije
e-mail: djordje.kolarevic@elgra.rs 
Mob: 069 297 5299

 

VLADIMIR MAKSIMOVIĆ
Rukovodilac kontrolnog tela
e-mail: vladimir.maksimovic@elgra.rs
Mob: 069 297 5027

 

DEJAN DEDIĆ
Rukovodilac projekta
e-mail: dejan.dedic@elgra.rs
Mob: 069 297 5017

 

SLAVKO DADIĆ
Rukovodilac projekta
e-mail: slavko.dadic@elgra.rs
Mob: 069 297 5007

 

ADMIR ZVIZDIĆ
Dežurni električar
Mob: 069 297 5010