Što se tiče radova na osvetljavanju drugih značajnih javnih površina i zdanja firma ELGRA VISION D.O.O. je u više navrata izvodila radove na osvetljavanju aerodromskih platformi, odnosno površina namenjenih parkiranju aviona.

Tako je u okviru radova na proširenju platforme C beogradskog aerodroma “Nikola Tesla” 2013. godine, firma postavila 5 stubova sa reflektorima za osvetljavanje površine na koju će moći da se parkira 5 vazduhoplova.

Samo tri godine kasnije novih 5 stubova postavljeno je na beogradskom aerodromu kako bi osvetljavalo novoizgrađenu Platformu N odnosno Platformu za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja aviona.

Iste radove na postavljanju stubova sa rasvetom u cilju osvetljavanja prostora za parkiranje aviona, firma je izvela i na Aerodromu Morava Lađevci kod Kraljeva.

U radove koji imaju za cilj dalju modernizaciju i proširenje beogradskog aerodroma, pored novih platformi, spada i izgradnja velikog parkinga za automobile, za čije je osvetljavanje firma ELGRA VISION D.O.O. postavila nove stubove sa LED sijalicama.

Posebno atraktivan poduhvat bila je modernizacija dekorativne rasvete avalskog tornja. Postojeća rasveta jednog od simbola Beograda obogaćena je svetlima postavljenim kako u podnožju antenskog tornja tako i na samoj anteni.