• MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA REPUBLIKE SRBIJE – Licenca P112E5 za izradu tehničke dokumentacije elektroenergetskih instalacija u sistemima svetlosnog obeležavanja aerodroma – Srbija
  • MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA REPUBLIKE SRBIJE – Licenca I112E5 za gradnju elektroenergetskih instalacija u sistemima svetlosnog obeležavanja aerodroma – Srbija
  • MINISTARSTVO ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE BR. 05-816/1 i 05-816/2
  • MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – Licenca И061Е1 za izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV
  • MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – Licenca И062Е1 za izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih vodova napona 110 i više kV

Ostali sertifikati – Firma ELGRA VISION d.o.o. poseduje i sertifikate dobijene od renomiranih stranih firmi odnosno proizvođača čiju opremu distribuira i koristi pri radu:

  • TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS (Češka Republika)
  • ERNI AGL AG (Švajcarska)
  • CHAUVIN-ARNOUX (Francuska)
  • HONEYWELL (Poljska)
licenca
Honeywell