Kontrolno telo firme ELGRA VISION D.O.O. je počelo sa radom avgusta 2006. godine istovremeno kad i sama kompanija. Kontrolno telo je, kao i laboratorija, sastavni deo poslovnog kompleksa firme u Ugrinovcima. Kada je tokom 2010. i 2011. godine završeno njegovo opremanje, Kontrolno telo je i svoj sistem rada i poslovanja uskladilo sa zahtevima iz standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Kontrolno telo je posebna organizaciona celina koja ima sve prerogative nepristrasnosti i nezavisnosti u skladu sa zahtevima pomenutog standarda.

Kontrolno telo se bavi kontrolisanjem parametara električnih instalacija i opreme. Usluge Kontrolnog tela u domenu kontrole internog su karaktera u sklopu izgradnje, remonta i revizije električnih instalacija i opreme. Osim internih usluga Kontrolno telo pruža i usluge eksternog karaktera:

 • Kontrolisanje otpora izolacije TT i EN kablova, transformatora, elektromotora, generatora i drugih uređaja pri naponima od 50V do 5000V;
 • Kontrolisanje otpora strujne petlje i struju kratkog spoja;
 • Kontrolisanje FID sklopki;
 • Kontrolisanje otpora uzemljenja;
 • Kontrolisanje gromobranskih spusteva;
 • Kontrolisanje povezanosti metalnih masa;
 • Kontrolisanje malih otpora mikroommetrom, kao što su namotaji transformatora;
 • Kontrolisanje zbijenosti tla;
 • Kontrolisanje dielektrične probojnosti ulja transformatora;
 • Kontrolisanje izolacionih tepiha, rukavica, čizama i ostale opreme;
 • Kontrolisanje prekostrujne zaštite na prekidačima;
 • Kontrolisanje pada napona na kontaktima prekidača;
 • Kontrolisanje jačine osvetljaja;
 • Kontrolisanje zagrejanosti bezkontaktnim termometrom;
 • Kontrolisanje zagrejanosti spojeva termovizijskom kamerom.