Firma je kadrovski i tehnološki osposobljena za razne vrste intervencija na terenu uključujući i one hitne. Ljudstvo se sastoji od velikog broja radnika (VSS, VS, SSS i KV stručna sprema) kao i desetak inženjera od kojih nekoliko poseduje lične licence za projektovanje i izvođenje radova.

Firma sarađuje sa stručnjacima sa Građevinskog i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nadležnim službama Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, Uprave za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, odeljenja za protivpožarnu zaštitu MUP i drugim pojedincima i institucijama.

Firma poseduje građevinske mašine, teretna, putnička i dostavna vozila. Pored toga tu su i kamioni sa opremom za podizanje izuzetno teškog tereta odnosno korpama neophodnim za radove na visini.

Kao tim firma ispunjava sve zahteve Naručioca, izvodeći radove po potrebi u večernjim i noćnim satima, odnosno vikendom. U referenc listi se nalaze Elektroprivreda Srbije, NIS Gazprom Neft, aerodromi „Nikola Tesla“ i „Konstantin veliki“, vojni aerodrom Batajnica, Klinički centar Srbije, Poreska uprava, Narodna Banka Srbije, Aerodromi Republike Srpske, Hotel Splendid u Crnoj Gori, više ministarstava republike Srbije i drugi